Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Trójmiasto

NEWSY Trójmiasto
i pomorskie

Doktorantki UG laureatkami w konkursie „Forum Akademickiego”

Dwie doktorantki Uniwersytetu Gdańskiego, zostały laureatkami wyróżnień w 12. konkursie na artykuł popularnonaukowy pt. „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, zorganizowanym przez miesięcznik „Forum Akademickie”. W konkursie mogły wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Mgr Dominika Bartnik-Światek, magister filologii skandynawskiej, uczestniczka Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego została wyróżniona za artykuł pt. "O czytaniu między wierszami". Pisze doktorat o obrazie Polaków w duńskiej prasie na przestrzeni wieków.

Mgr Paulina Jędrak, biolog molekularny, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii, w Katedrze Biologii Molekularnej została wyróżniona za pracę pt. "Walka o zdjęcie smoczej klątwy". Bada rolę mitochondriów w patogenezie choroby Huntingtona oraz poszukuje nowych biomarkerów tej choroby.

Na konkurs napływa co roku sto kilkadziesiąt prac, których poziom jurorzy uznają za wysoki. W tym roku I nagrodę otrzymała Małgorzata Łaciak, biolog, herpetolog, związana z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za pracę pt. "Naukowe podchody na granicy wody, czyli krótka opowieść o tym, jak śledziliśmy kumaki górskie". II nagroda przypadła Pawłowi Górze, matematykowi i informatykowi, doktorantowi informatyki na Uniwersytecie Warszawskim za artykuł: "Nauka vs. korki". III nagrodę wywalczyła Oliwia Kalwasińska, absolwentka inżynierii materiałowej na Politechnice Poznańskiej oraz studiów magisterskich na tym samym kierunku w Politechnice Warszawskiej za pracę pt. "Szkło, które zregeneruje kość".

Pośród czwórki wyróżnionych, oprócz doktorantek z Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się również Karolina Paulina Gregorczyk, biolog z SGGW dzięki pracy pt. "Hulaj świecie, ospy nie ma! Czy na pewno?" oraz Dominik Szulc, historyk reprezentujący Instytut Historii PAN za artykuł pt. "Tajemnice zaklęte w kamieniach".

W jury konkursu zasiadali: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik, red. Maciej Iłowiecki i red. Grzegorz Filip (sekretarz). Na konkurs napłynęło 138 prac.


data ostatniej modyfikacji: 2016-12-27 08:39:03
Komentarze

Szkoły policealneNauka języka w twoim mieście


Profi_lingua_220_blekitny.gif

Nauka języka za granicą
kursy_boks_2016.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Uniwersytet_Gda__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Training and development
miniatura
miniatura