www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Trójmiasto
i pomorskie

Wyróżniająca ocena PKA dla Psychologii prowadzonej w UG

Logo Uniwrsytetu Gdańskiego

Psychologia prowadzona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie jednolitych studiów magisterskich otrzymała wyróżniającą ocenę PKA

Aby uzyskać wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek musi spełniać ponadstandardowe wymagania dotyczące kształcenia. - Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim stanie się kierunkiem jeszcze lepiej rozpoznawalnym zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Dzięki temu staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla uczelni ze świata zarówno w procesie pozyskiwania grantów jak i szeroko rozumianego umiędzynarodowienia procesu kształcenia - podkreśla prof. dr hab. Mariola Bidzan, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje możliwość kształcenia na kierunku psychologia z możliwością wyboru spośród 7 ścieżek specjalizacyjnych (psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji, zarządzania i marketingu, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny oraz psychologia sportu). W ofercie są również unikatowe specjalności (neuropsychobiologia, psychologia pracy i biznesu oraz psychoseksuologia), na które są prowadzone bezpośrednie rekrutacje. Instytut, jako jeden z dwóch Instytutów Psychologii w Polsce ma zgodę Ministerstwa Zdrowia na działanie Ośrodka Akredytacyjnego i realizację specjalizacji podyplomowej z psychologii klinicznej.

W latach ubiegłych Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi biotechnologia (2011) oraz Wydziałowi Oceanografii i Geografii (2012) i Wydziałowi Chemii (2015) - oceny instytucjonalne. Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat. Wcześniej, w roku 2004 ocenę wyróżniającą uzyskał również kierunek oceanografia.

Oceny PKA dla kierunków Uniwersytetu Gdańskiego


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-06 12:24:25
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
UG_220_ok.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura