NEWSY Trójmiasto
i pomorskie

„Marzec 1968 w Gdańsku” publikacja po konferencji współorganizowanej przez Uniwersytet Gdański

Okładka książki

W marcu bieżącego roku ukazała się publikacja zbiorowa: Marzec 1968 w Gdańsku pod redakcją prof. Mieczysława Nurka przy współpracy Anny Wałek i Katarzyny Błaszkowskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Politechnika Gdańska). Książka powstała po konferencji naukowej, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w 50. rocznicę tzw. wydarzeń marcowych, współorganizowanej przez Uniwersytet Gdański. Redaktorem książki jest prof. Mieczysław Nurek, historyk, profesor nauk humanistycznych, który pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Nota od redaktora:


Marzec 1968 w Gdańsku, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Politechnika Gdańska, 2018, s. 263.


W marcu roku bieżącego ukazała się publikacja zbiorowa: Marzec 1968 w Gdańsku, red. Mieczysław Nurek przy współpracy Anny Wałek i Katarzyny Błaszkowskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Politechnika Gdańska, 2018, s.263.

Książka jest zwieńczeniem konferencji naukowej zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej w 50. rocznicę tzw. wydarzeń marcowych. Patronat nad konferencją objęli rektorzy – Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik i Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Gwizdała. Inicjatywę zorganizowania konferencji podjął prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002-2008, senator RP VII kadencji.

Licznie przybyli na to naukowe spotkanie uczestnicy i świadkowie wydarzeń Marca’68 w Gdańsku, przede wszystkim ówcześni studenci Politechniki Gdańskiej, nie tylko wysłuchali niezwykle interesujących referatów znawców tematu, ale podzielili się swoimi refleksjami w debacie panelowej.

Na publikację składają się: Słowo wstępne prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia, Referaty: prof. dr. hab. Jerzego Eislera – Kto, komu, gdzie, kiedy i dlaczego ukradł Marzec’68?, prof. dr. hab. Piotra Osęki – Marzec 1968 jako zjawisko pokoleniowe, mgr. Bartosza Bajków – Wydarzenia marcowe ’68 na Politechnice Gdańskiej, mgr. Piotra Abryszeńskiego – Wokół Trójmiasta. Kontekst społeczno-polityczny wydarzeń marcowych, dr. Daniela Gucewicza – Marzec’68 w zasobie Archiwum IPN w Gdańsku, Debata panelowa – moderatorzy: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, mgr inż. Jan Wyrowiński, Paneliści: mgr inż. Krzysztof Kotarski (Marszałek UP Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 1967/1968), mgr inż. Janusz Rybicki (Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Gdańsku w roku 1968), mgr inż. Tadeusz Bień (Reprezentant Rad Mieszkańców Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej z roku 1968), mgr Sylwia Poleska-Peryt (Ruch Studencki „Komandosi”), mgr Tadeusz Woźniak (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku), dr med. Katarzyna Konieczka (redaktorka książki Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników). W publikacji zamieszczono dwa teksty zamówione, a odnoszące się bezpośrednio do kontekstu politycznej rzeczywistości Marca 1968 roku. W pierwszym z nich Jan Jakubowski ukazuje dramatyczny los profesora Politechniki Gdańskiej Damazego Tilgnera – Sprawa Tilgnera. Natomiast prof. dr hab. Stanisław Rosiek analizuje przyczyny tragicznego losu dyrektorki Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – J[] w marcu 1968 roku. Zawartość publikacji tworzą ponadto dokumenty: Rezolucja studentów Politechniki Gdańskiej podjęta na wiecu zorganizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich za zezwoleniem władz uczelni w dniu 12 marca 1968 r. w holu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej oraz Uchwała Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej z dn. 27-28 marca 1968 r. Dokumentami są także: Akt powołania Rady Programowej Konferencji Naukowej MARZEC 1968 oraz Komitet organizacyjny konferencji naukowej „Marzec 1968 w Gdańsku”. Nieodzowne uzupełnienie zawartości książki stanowią wykaz skrótów oraz indeks osobowy.

W tej pokonferencyjnej publikacji czytelnik znajdzie potwierdzenie poglądu zapisanego w Słowie wstępnym: „Wypadki marcowe w Trójmieście różniły się od tych, które miały miejsce w Warszawie czy w innych ośrodkach akademickich w Polsce”.

Publikacja Marzec 1968 roku w Gdańsku niewątpliwie znacząco wpisuje się w stan badań panoramy polskich miesięcy – Październik, Marzec, Grudzień, Sierpień.

Książkę można kupić w księgarniach: Wydział Nauk Społecznych UG, Wydział Prawa UG, księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Mieczysław Nurek


data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12 09:20:52
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Trójmieście
boks.gif

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
220x300_70.jpg
WSAiB_baner_220x300px.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności