Dr Sławomir Antkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Sławomir Antkiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego został powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina do składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dr Antkiewicz został członkiem reprezentującym środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Rada NCBiR składa się z trzydziestu przedstawicieli reprezentujących środowiska naukowe, społeczno-gospodarcze i finansowe. W Radzie zasiadają również przedstawicie poszczególnych ministerstw (przeważnie wiceministrowie). Do obowiązków członków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawczo-rozwojowe, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest bowiem wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce.

Pełny skład Rady na stronie NCBiR


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-13 11:25:00
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Trójmieście
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
boks.jpg
WSB_przeglad_uczelni.jpg
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UTH 05
 
Polityka Prywatności