I miejsce w konkursie Akademii EKF 2020 dla studentki UG

logo-pl-300

Wiktoria Pawlos, studentka III roku ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, zajęła I miejsce w konkursie Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego EKF 2020 na najlepszy esej.

Pani Wiktoria Pawlos, studentka objęta opieką naukową na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Szkoła Orłów", zgłosiła do konkursu esej pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym modelem efektywnie zarządzającym kapitałem naturalnym". Jego przedmiotem są założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, jako sposobu na uniezależnienie wzrostu gospodarczego od nadmiernej konsumpcji ograniczonych zasobów naturalnych. Esej ten został opublikowany w publikacji "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie". 

Link do publikacji Akademii EKF

Wypowiedź Pani Małgorzaty O'Shaughnessy, Przewodniczącej Jury konkursowego

Europejski Kongres Finansowy odbywa się w dniach 12-14 października 2020 r. W ramach kongresu realizowany jest projekt "Akademia EKF", który zrzesza wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Głównym celem projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Tematy tegorocznego konkursu to:

  1. Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa?
  2. Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?
  3. Nowe technologie a finanse przyszłości.
Konkurs rozstrzygnięty został w oparciu o ocenę eseju oraz jego prezentację w debacie laureatów. 

data ostatniej modyfikacji: 2020-10-13 14:51:14
Komentarze
 
Polityka Prywatności