2020-01-24 16:30

Promocja książki dr hab. Joanny Pyzel „Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach”

Promocję książki: „Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach” pod redakcją Joanny Pyzel odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 16.30 w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii UG w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5.

Książka prezentuje kompleksowe, zintegrowane opracowanie pozostałości osadniczych z młodszej epoki kamienia odkrytych na stanowisku Ludwinowo 7, gm. Włocławek w związku z budową autostrady A1. Na obszarze ponad 11 hektarów odsłonięto przede wszystkim pozostałości rozległej osady najstarszych rolników z VI tysiąclecia, związanych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Miejsce to w neolicie zasiedlone było także przez społeczności młodszych kultur naddunajskich, kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej. Książka przedstawia wyniki interdyscyplinarnych analiz, wykonanych przez zespół 28 autorów, które umożliwiają wieloaspektowy wgląd w życie pierwszych społeczności rolniczych na Kujawach.
 
Przygotowanie dwujęzycznej monografii zrealizowane zostało w ramach projektu nr 3745/18/FPK/NID programu Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z udziałem finansowym Wydziału Historycznego UG. Książka ukazała się w serii „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne” Wydawnictwa Profil-Archeo, w koedycji z Wydawnictwem UG. 
 
W czasie promocji będzie można otrzymać (bezpłatnie) egzemplarz książki.

data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20 13:14:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności