4-6.11.2020

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy - konferencja w UMG

Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 listopada na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W programie znajdą się następujące obszary tematyczne:

  • Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości wyrobów i usług,
  • Towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką,
  • Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie,
  • Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności,
  • Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości,
  • Znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania w praktyce,
  • Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach.

data ostatniej modyfikacji: 2020-07-15 12:39:42
Komentarze
 
Polityka Prywatności